آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google، شامل WebRTC در Google Chrome نسخه قبل از 120.0.6099.129، از طریق یک صفحه HTML دستکاری شده امکان خرابی Heap را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-7024 8.7 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2023/12/stable-channel-update-for-desktop_20.html  

 

 

administrator

نظر دهید