آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google Chrome

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google Chrome نسخه قبل از 120.0.6099.216 شامل Extensions  امکان نصب extensions  مخرب از طریق یک صفحه HTML ساخته‌شده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0333 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_9.html  

 

 

administrator

نظر دهید