آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 124.0.6367.201 امکان Use after free در Visuals که منجر به سواستفاده از خراب شدن هیپ (heap) از طریق یک صفحه HTML دستکاری شده می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-4671 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/  

 

 

administrator

نظر دهید