آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Google، شامل V8 در Google Chrome قبل از نسخه 124.0.6367.60، از طریق یک صفحه HTML دستکاری شده امکان use-after-free و خرابی پشته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3914 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_16.html  

 

 

administrator

نظر دهید