آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Google

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 122.0.6261.128 به‌دلیل Use after free در  Performance Manager امکان خراب شدن هیپ (heap) و سواستفاده از آن از طریق یک صفحه HTML دستکاری شده را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2400 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop_12.html  

 

 

administrator

نظر دهید