آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در GitLab

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در GitLab نسخه‌های 11.3 قبل از 16.7.7، 16.7.6 قبل از 16.8.4 و 16.8.3 قبل از 16.9.2 امکان دور زدن تأییدیه CODEOWNERS با استفاده از یکpayload  در یک شاخه ویژگی قدیمی برای انجام اقدامات مخرب که منجر به سرقت متغیرهای محافظت شده می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0199 7.7 نامشخص https://about.gitlab.com/releases/2024/03/06/security-release-gitlab-16-9-2-released  

 

 

administrator

نظر دهید