آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در GitLab

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در GitLab، شامل GitLab CE/EE همه نسخه‌های قبل از 16.8.5، همه نسخه‌ها از 16.9 قبل از  و همه نسخه‌ها از 16.10 قبل از 16.10.1، امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6371 8.7 نامشخص https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/433021  

 

 

administrator

نظر دهید