آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Dell  شامل Dell iDRAC Service Module نسخه‌های 5.2.0.0 و قبل‌تر به‌دلیل مجوزهای پیش‌فرض نادرست امکان ارتقا سطح دسترسی و اجرای کد دلخواه را برای مهاجم محلی احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22428 7.0 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000221129/dsa-2024-018-security-update-for-dell-idrac-service-module-for-weak-folder-permission-vulnerabilities  

 

 

administrator

نظر دهید