آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در  Dell

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در  Dell شامل Dell Alienware Command Center نسخه‌های قبل از 6.2.7.0 به‌دلیل عدم کنترل عنصر مسیر جستجو امکان تزریق فایل‌های مخرب در مسیر جستجوی فایل و به خطر افتادن سیستم را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22450 7.4 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000218222/dsa-2024-016-security-update-for-dell-alienware-command-center-vulnerabilities  

 

 

administrator

نظر دهید