آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Dell شامل Dell PowerEdge Server BIOS و Dell Precision Rack BIOS امکان ارتقا سطح دسترسی را برای مهاجم محلی احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0172 7.9 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000223727/dsa-2024-035-security-update-for-dell-poweredge-server-bios-for-an-improper-privilege-management-security-vulnerability  

 

 

administrator

نظر دهید