آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Dell شامل Dell InsightIQ نسخه 5.0 به‌دلیل کنترل دسترسی نامناسب امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌های نظارتی (monitoring data) را برای مهاجم با سطح دسترسی پایین و از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25962 8.3 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000223551/dsa-2024-134-security-update-for-dell-insightiq-for-proprietary-code-vulnerability  

 

 

administrator

نظر دهید