آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در Dell شامل iDRAC8 نسخه‌های قبل از 2.85.85.85 امکان تزریق فرمان در RACADM محلی و بدست آوردن کنترل سیستم‌عامل اصلی را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25951 8.0 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222591/dsa-2024-089-security-update-for-dell-idrac8-local-racadm-vulnerability  

 

 

administrator

نظر دهید