آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Dell شامل Dell RecoverPoint برای Virtual Machines نسخه 5.3.x امکان تزریق فرمان سیستم‌عامل را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22426 7.2 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000222133/dsa-2024-092-security-update-for-dell-recoverpoint-for-virtual-machines-multiple-vulnerabilities  

 

 

administrator

نظر دهید