آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Dell شامل Dell Power Manager نسخه‌های قبل از 3.14 به‌دلیل مجوز نامناسب در سرویس DPM  امکان ارتقا سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-25543 7.8 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000209464/dsa-2023-075  

 

 

administrator

نظر دهید