آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Dell شامل Dell Repository Manager نسخه‌های قبل از 3.4.5 امکان پیمایش مسیر در ماژول API  که منجر به نوشتن غیرمجاز در فایل‌های ذخیره‌شده در سیستم فایل سرور می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28976 8.8 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000224412/dsa-2024-189-security-update-for-dell-repository  

 

administrator

نظر دهید