آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در D-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در D-Link، شامل D-Link DIR-600M C1 نسخه 3.08، به دلیل سرریز بافر امکان انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1786   نامشخص https://gist.github.com/dmknght/269d90e17713bbd34e48c50f5c5284a2 7.5

 

 

administrator

نظر دهید