آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Bitdefender

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Bitdefender شامل Total Security نسخه 27.0.25.114، Internet Security نسخه 27.0.25.114، Antivirus Plus نسخه 27.0.25.114 و Antivirus Free نسخه 27.0.25.114 به‌دلیل تنظیمات نادرست پیکربندی در seccenter.exe  امکان ارتقا سطح دسترسی محلی در Bitdefender Total Security را برای مهاجم فراهم می‌سازد. در این آسیب‌پذیری مهاجم می‌تواند رفتار مورد انتظار از محصول را تغییر داده و به‌طور بالقوه یک کتابخانه شخص ثالث را پس از اجرا بارگذاری کند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6154 7.8 نامشخص https://bitdefender.com/support/security-advisories/local-privilege-escalation-in-bitdefender-total-security-va-11168  

 

administrator

نظر دهید