آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Apache شاملXAMPP  نسخه‌های 8.2.4 وقبل‌تر امکان سرریز بافر که منجر به اجرای کد دلخواه از طریق آرگومان اشکال‌زدایی فایل طولانی (long file debug argument) که کنترل کننده Structured Exception Handler (SEH) است، می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0338 7.3 نامشخص https://www.incibe.es/en/incibe-cert/notices/aviso/buffer-overflow-vulnerability-xampp  

 

 

administrator

نظر دهید