آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache DolphinScheduler نسخه‌های قبل از 3.1.9 به‌دلیل اعتبارسنجی نامناسب ورودی امکان اجرای کد جاوااسکریپت دلخواه (بدون sandboxed) بر روی سرور (به عنوان root) را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-49299 7.8 8.8 https://lists.apache.org/thread/tnf99qoc6tlnwrny4t1zk6mfszgdsokm  

 

 

administrator

نظر دهید