آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache، شامل Apache ActiveMQ  نسخه قبل از 6.1.2، امکان کنترل دسترسی به لایه ها بدون هیچ گونه احراز هویت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-32114 8.5 نامشخص https://activemq.apache.org/security-advisories.data/CVE-2024-32114-announcement.txt  

 

 

administrator

نظر دهید