آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache Answer نسخه قبل از 1.3.0 به‌دلیل خنثی‌سازی نامناسب ورودی در طول تولید صفحه وب امکان XSS در زمان تغییر وب‌سایت شخصی توسط کاربر، را برای مهاجم فراهم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-29217 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/nc0g1borr0d3wx25jm39pn7nyf268n0x  

 

 

administrator

نظر دهید