آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Apache، شامل Apache Zeppelin نسخه‌های 0.10.1 تا قبل از 0.11.1، امکان تزریق کد توسط مفسر Shell را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-31861 7.8 نامشخص https://github.com/apache/zeppelin/pull/4708  

 

 

administrator

نظر دهید