آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache NimBLE نسخه 1.6.0 با ایجاد حلقه بی‌نهایت در سرور GATT به‌دلیل عملیات GATT  ساخته شده خاص امکان انکار سرویس در NimBLE Bluetooth stack (یا دستگاه بلوتوث) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24746 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/bptkzc0o2ymjk8qqzqdmy39kcmh27078  

 

 

administrator

نظر دهید