آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Adobe

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در Adobe، شامل Acrobat Reader نسخه‌های 20.005.30539، 23.008.20470 و قبل‌تر امکان Use After Free  که منجر به اجرای کد دلخواه می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد. جهت بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری قربانی باید یک فایل مخرب را باز کند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20765 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  

 

 

administrator

نظر دهید