آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در پلتفرم SolarWinds

مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در پلتفرم SolarWinds امکان تزریق SQL و اجرای کد از راه دور با استفاده از create statement و update statement را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Venor NVD
CVE-2023-35188 8.0 نامشخص https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/orionplatform/content/release_notes/solarwinds_platform_2024-1_release_notes.htm  
CVE-2023-50395 8.0 نامشخص https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/orionplatform/content/release_notes/solarwinds_platform_2024-1_release_notes.htm  

 

administrator

نظر دهید