آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌ با سطح خطر بالا در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌ با سطح خطر بالا در Google  شامل Google Chrome  نسخه قبل از 121.0.6167.85 امکان Use after free در Web Audio، زیر جریان (underflow) اعداد صحیح در WebUI و خراب شدن هیپ و سواستفاده از پیاده‌سازی نامناسب دسترس‌پذیری را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0807 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_23.html  
CVE-2024-0808 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_23.html  
CVE-2024-0812 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_23.html  

 

 

administrator

نظر دهید