آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat ، شامل سرور X.Org و زیرسیستم Netfilter در هسته لینوکس به دلیل نوشتن خارج از محدوده امکان افزایش امتیاز و انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0409 7.8 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2257690  
CVE-2024-0607 7.8 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2258635  

 

 

administrator

نظر دهید