محصولات شركت

شرکت هاویرتک در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات و به صورت تخصصی در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی مشغول به فعالیت می باشد. در این راستا محصولات متعددی را تولید و ارائه کرده است. این محصولات شامل موارد زیر می باشند.

 

سامانه ارسال صورتحساب مودیان مالیاتی (هاویرتکس)

www.tax.havirtech.ir

 

سامانه هوشمند پایش خودکار آسیب پذیری ها و رخدادهای امنیتی (ویراپایش)

www.virapayesh.ir

 

سامانه مدیریت جامع دارایی، پیمانکاران و آموزش

www.asset.virapayesh.ir

سامانه مدیریت و فروش کودهای شیمیایی جهاد کشاورزی (ساتنال)

www.satnal.ir

سامانه مدیریت و فروش نهاده های دامی جهاد کشاورزی (مال یار)

www.malyar.ir

 

#هاويرتكس #سامانه_موديان #ثبت_فاكتور