آسیب‌پذیری‌ در Linux kernel

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linux kernel، شامل netfilter: nftables: exthdr: fix 4-byte stack OOB، امکان stack corruption را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52628 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1ad7b189cc1411048434e8595ffcbe7873b71082  

 

 

administrator

نظر دهید