آسیب‌پذیری‌ در D-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در D-Link شامل Dlink Dir-3040us A1 1.20b03a hotfix امکان سرریز بافر را برای مهاجم فراهم می‌سازد. صفحه دسترسی کاربر سرور ftp به‌طور پیش‌فرض برای هر کاربری با سطح دسترسی نوشتن پیکربندی شده است تا به‌جای محدود کردن نوشتن روی درایوهای usb، مستقیماً روی Ram بنویسد. پس از نوشتن (پر کردن) سیستم حافظه موجود از کار می‌افتد و راه اندازی مجدد می‌شود.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27619 نامشخص https://github.com/ioprojecton/dir-3040_dos  

 

 

administrator

نظر دهید