آسیب‌پذیری‌‌ در D-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در D-Link شامل dlapn.cgi، dldongle.cgi، dlcfg.cgi، fwup.cgi و seama.cgi در D-Link GORTAC750_A1_FW_v101b03 امکان XSS و تزریق اسکریپت وب دلخواه یا HTML از طریق پارامتر url را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27684 نامشخص https://drive.google.com/file/d/1qu4iBQGeAwolTXjVOTXsAAusSHo2ie-Y/view  

 

 

administrator

نظر دهید