آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در TeamViewer

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در TeamViewer شامل TeamViewer Remote Client برای macOS  نسخه قبل از 15.52 امکان ارتقا سطح دسترسی یا حمله انکار سرویس از طریق بازنویسی symlink را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1933 7.1 نامشخص https://www.teamviewer.com/de/resources/trust-center/security-bulletins/tv-2024-1002  

 

 

administrator

نظر دهید