آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در IBM، شامل IBM Security Verify Access نسخه‌های 10.0.0 تا 10.0.7 و IBM Application Gateway نسخه‌های 20.01 تا 24.03 به دلیل استفاده از یک درخواست HTTP ساخته شده خاص امکان به دست آوردن اطلاعات خصوصی بسیار حساس را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28787 8.7 نامشخص https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/286584  

 

 

administrator

نظر دهید